V2001-105 – Norske SpesialGrossister AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-3 første ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.11.2001

Norske SpesialGrossister AS og selskapets medlemmer er gitt dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid, slik at selskapet kan fremforhandle nasjonale eller regionale avtaler med dagligvarekjedene, med priser som binder medlemmene. Det er også gitt dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot markedsdeling, slik at medlemmene kan dele markedet mellom seg der hvor de opererer i samme geografiske område. Konkurransetilsynet fant at det ikke var behov for dispensasjon for de såkalte bestevilkårsklausulene, da disse ble ansett å falle utenfor lovens forbud mot prissamarbeid.