V2000-12 – Panteordning på brødkasser

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.02.2000

Baker og Konditorbransjens Landsforening gis dispensasjon slik at de kan anbefale sine medlemsbedrifter å innføre pant på brødkasser samt anbefale pantets størrelse. Dispensasjonen varer til 22. februar 2005.

 

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 17. november 1999 hvor De søker om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 slik at De kan anbefale Deres medlemmer om å innføre en panteordning for brødkasser, samt fastsette hvilken pris den enkelte bør ta for denne.