V1998-24 – Prissamarbeid mellom gullsmedforretninger

Bestemmelse ikon Bestemmelse: dispensasjon etter konkurranseloven § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.03.1998

De 18 butikkene i Mestergull Østlandet er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven for å annonsere med felles priser på enkelte kampanjevarer i uke 18 1998.