V2001-72 – SINUS AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-2

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.08.2001

SINUS AS (Sinus) ble etablert av fire elektroentreprenører i Ullensaker kommune på Romerike. Konkurransetilsynet vurderte om etableringen av Sinus skulle behandles etter reglene om bedriftserverv, eller om forbudsbestemmelsene kom til anvendelse. Vilkårene for å anvende bedriftservervsbestemmelsen var ikke til stede. Sinus skal forestå standardiserte systemer for blant annet anbudsberegning. Videre skal Sinus være aktiv i forbindelse med masseberegning. Sinus ønsker med tiden å bygge opp en egen stab med masseberegnere. Konkurransetilsynet la til grunn at en del av konkurransen i dette markedet vil være å utføre mengdeberegning så kostnadseffektivt som mulig. Ved samarbeid om mengdeberegningen elimineres denne delen av konkurransen. Morselskapenes koordinering av sin anbudsberegning var derfor i strid med konkurranselovens forbud mot anbudssamarbeid. Samarbeidet i Sinus ble imidlertid ansett å ha liten konkurransemessig betydning, og dispensasjon ble gitt.