V1999-29 – søknad om dispensasjon

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.05.1999

Kjøttbransjens Landsforbund har søkt om dispensasjon for samarbeid med Norsk Kjøtt om veiledende priser på stykket kjøtt og fastsetting veiledende priser for egne medlemmer. Konkurransetilsynet har ikke funnet grunnlag for å gi dispensasjon, og har videre avvist at det er grunnlag for å pålegge Norsk Kjøtt å distribuere sine prislister for stykket kjøtt.