V2000-22 – Sør Trafikkskole AS og Håland Aut. Trafikkskole AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.02.2000

Sør Trafikkskole AS og Håland Aut. Trafikkskole AS innvilges dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven. Konkurransetilsynet legger til grunn at felles priser er en forutsetning for samarbeid mellom de to skolene. Samarbeidet antas å kunne lede til kostnadsbesparelser som mer enn oppveier mulige ulemper ved prissamarbeid.