V2005-3 – Swarco Norge AS – Peek Trafikk

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 - inngrep mot foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.02.2005

Swarco Norge AS, som er en del av Swarco-gruppen, ervervet ved avtale av 6. august 2004 samtlige aksjer i Peek Trafikk AS. Selskapene driver virksomhet i markedene for intelligente transportløsninger, som signalstyring for veg-, tunnel- og parkeringsanlegg. På bakgrunn av kundenes behov for vedlikehold og oppdateringer, la Konkurransetilsynet til gunn at markedene var nasjonale.

Peek Trafikk AS begjærte oppbud 5. oktober 2004. Konkurransetilsynet kom til at vilkårene for fallittbedriftforsvaret ikke var oppfylt.

Oppkjøpet medførte at Swarco Norge AS fikk høye markedsandeler, som ville gi selskapet mulighet for å utøve markedsmakt. Konkurransetilsynet fant at verken de foreliggende etableringsmuligheter eller kjøpermakt var tilstrekkelig til å redusere Swarco Norge AS- mulighet for å utøve markedsmakt etter oppkjøpet. Det var ikke påvist samfunnsøkonomiske gevinster som ville oppveie konkurransebegrensingen som fulgte av oppkjøpet.

Konkurransetilsynet forbød foretakssammenslutningen og vedtok utfyllende bestemmelser som sikrer konkurrenter tilgang til nødvendige produkter og programvare.