V2006-525 – Synsam Invest AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.12.2006

Synsam Invest AS ilegges et overtredelsesgebyr på 20 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av Brillemakeren AS.