V2001-57 – Tromsø Trafikkskolesenter AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.06.2001

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 b har Konkurransetilsynet gitt Tromsø Trafikkskole, Team Trafikkskole, Edm. Eilertsen Trafikkskole, Byens bil og mc skole, Tor’s Trafikkskole, Tor Steinar Trafikkskole, Sveinung Pedersen Trafikkskole, Robert Antonsen Trafikkskole, Svein Kåres Trafikkskole og Tromsø Trafikkskolesenter Trafikkskole dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 for å samarbeide om felles priser for trafikkopplæring. Konkurransetilsynet har bl.a. lagt vekt på at samarbeidet innebærer effektiseringsgevinster.