V2000-44 – TVNorge AS – pålegg om meldeplikt

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 6-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.04.2000

TVNorge skal sende rapporter til Konkurransetilsynet med kvartalsvise oversikter over den enkeltes kanals sendetimer, seeroppslutning og reklamepriser innen 15 dager etter hvert halvår.

Konkurransetilsynet viser til brev av 13. mars i år der tilsynet varslet at TV2 AS (TV2) og TVNorge AS (TVNorge) kunne bli pålagt meldeplikt etter konkurranseloven § 6-1. TV2 og TVNorge fikk en frist på tre uker til å komme med eventuelle merknader til varselet. Ved fristens utløp har tilsynet mottatt svar fra TV2 i brev av 6. april 2000 der selskapet aksepterer meldeplikten. Tilsynet har ikke mottatt merknader fra TVNorge på varselet om meldeplikt.