V2002-32 – Forlenget midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4 jf. § 3-1 for gjeldende kollektive filmleieavtaler – Norske Filmbyråers Forening

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 3-4 jf. § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.04.2002