V2015-32 – Contiga AS – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.12.2015

Konkurransetilsynet har besluttet å ilegge Contiga AS et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i forbindelse med overtagelse av enekontroll i Nor Element AS 1. januar 2014.

Tilsynet ser generelt alvorlig på brudd på gjennomføringsforbudet. Den potensielle skaden ved brudd på gjennomføringsforbudet er stor, ettersom en slik overtredelse vil være egnet til å hindre en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger.