V2016-1 – Orkla ASA – Cederroth Interessenter AB – Weifa ASA – Konkurranseloven § 16 annet ledd – godkjenning av kjøper

Bestemmelse ikon Bestemmelse: krrl § 16 annet ledd, jf. § 20 fjerde ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.01.2016

Med hjemmel i Vedtak V2015-13 har Konkurransetilsynet godkjent Weifa ASA som kjøper av Cederroth AS. Weifa ASA oppfyller kravene til en egnet og uavhengig kjøper.