Vedtak V2020-14 – Amedia Start Up AS – Nu Publishing AS – pålegg om meldeplikt – konkurranseloven § 18 tredje ledd

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 18 tredje ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.02.2020

Konkurransetilsynet har pålagt Amedia AS/Amedia Start Up AS meldeplikt for selskapets erverv av 90,1 prosent av Nu Publising AS. Tilsynet finner at det er rimelig grunn til å anta at konkurransen påvirkes av foretakssammenslutningen og har i medhold av konkurranseloven § 18 tredje ledd besluttet å pålegge meldeplikt for ervervet.