V2001-69 – VA og VVS Produsentene

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, jf. §§ 3-1 og 3-4

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.07.2001

VA og VVS Produsentene søkte Konkurransetilsynet om dispensasjon fra konkurranseloven slik at medlemmene kunne samordne miljøgebyret ved omsetning av varmtvannsberedere. Søknaden ble begrunnet med at en fast avgift som passerer alle omsetningsledd, er enkel å administrere og derved gir rom for effektivitetsgevinster. Dessuten hadde alle produsentene inngått individuell avtale med ett og samme gjenvinningsselskap, og dette ville gjøre samordningen ytterligere rasjonell og kostnadseffektiv. Konkurransetilsynet la til grunn at samordningen ble rammet av lovens forbudsbestemmelser om prissamarbeid. Tilsynet fant at en slik avtale ville redusere konkurransen mellom aktuelle og potensielle gjenvinningsordninger, noe som ville kunne føre til en ineffektiv ressursbruk. VA og VVS Produsentene har så mange medlemmer at et samarbeid langt på vei ville være bransjeomfattende, og søknaden om dispensasjon ble på denne bakgrunn avslått. Se vedtak V2000-83 som gjaldt en tilsvarende sak