Vedtak V2019-17 – Sector Alarm Group AS – Nokas AS – konkurranseloven § 16 og 16a jf. § 20 – inngrep på vilkår

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurranseloven § 16 og 16a jf. § 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.03.2019

Konkurransetilsynet har vedtatt å tillate foretakssammenslutningen mellom Sector Alarm Group AS og Nokas AS, samt Sector Alarm Group AS sitt erverv av 49,99 prosent av aksjene i Nokas på vilkår.

Konkurransetilsynet har kommet til at ervervene i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for alarmsystemer til boliger og små bedrifter. For å imøtekomme Konkurransetilsynets bekymringer fremsatte partene tilbud om avhjelpende tiltak. Tiltakene innebærer at Sector Alarm Groups eierandel i Nokas ikke overstiger 25 prosent, og at Sector Alarm Group ikke gjennomfører kjøpet av Nokas Small Systems.