Vedtak V2020-16 – Schibsted ASA – Nettbil AS – konkurranseloven § 18 tredje ledd

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 18 tredje ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.03.2020

Konkurransetilsynet har pålagt Schibsted ASA meldeplikt for selskapets erverv av 67 prosent av Nettbil AS. Tilsynet finner at det er rimelig grunn til å anta at konkurransen påvirkes av foretakssammenslutningen og har i medhold av konkurranseloven § 18 tredje ledd besluttet å pålegge meldeplikt for ervervet.