Vedtak V2020-28 – dekning av saksomkostninger

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Forvaltningsloven § 36

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.10.2020

Konkurransetilsynet har vedtatt å tilkjenne Gjelsten Holding AS/O.N. Sunde AS 13 073 kroner i saksomkostninger som følge av tilsynets delvise omgjøring av vedtak om å nekte partsinnsyn i deler av saksdokumentene i sak 2020/0082. Tilsynet fant etter en helhetsvurdering at det var grunnlag for å gi fullt medhold i krav om dekning av advokatutgifter etter forvaltningsloven § 36 i forbindelse med klage til Konkurranseklagenemnda.