Vedtak V2020-32 – Verisure AS/Verisure Midholding AS – ileggelse av overtredelsesgebyr – krrl § 29 jf § 10 og EØS-avtalen artikkel 53

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurranseloven § 29 jf § 10 og EØS-avtalen artikkel 53

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.11.2020

Vedtak V2020-32 – Verisure AS/Verisure Midholding AS – ileggelse av overtredelsesgebyr – krrl § 29 jf § 10 og EØS-avtalen artikkel 53.

Konkurransetilsynet fattet 4. juli 2019 vedtak der Sector Alarm AS/Isanor Invest AS ble ilagt et overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven i form av ulovlig markedsdeling. Tilsynet fattet, i samme sak, 25. november 2020 vedtak mot Verisure AS/Verisure Midholding AS for brudd på konkurranseloven i form av ulovlig markedsdeling. 

Konkurransetilsynet har ilagt Sector Alarm AS/Isanor Invest AS et gebyr på 467, 3 millioner kroner og Verisure AS/Verisure Midholding AS et gebyr på 766 millioner kroner. 

Saken gjelder ulovlig samarbeid om salg av boligalarmer.