Vedtak V2021-5 – fornyelse av vedtak V2018-18 – Vipps AS – BankAxept AS – BankID Norge AS – konkurranseloven § 6 annet ledd jf. § 16

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 6 annet ledd jf. § 16

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.04.2021

I 2018 vedtok Konkurransetilsynet at Vipps AS fikk kjøpe BankAxept AS og BankID Norge AS på vilkår. Konkurransetilsynet har nå vedtatt at vedtaket med vilkår skal fornyes for tre nye år.

Konkurransetilsynets vedtak fra 2018 tillot foretakssammenslutningen mellom Vipps, BankAxept og BankID på vilkår. Vipps ble blant annet forpliktet til å gi tilgang til BankAxept og BankID på ikke-diskriminerende vilkår til tredjeparts betalingsløsninger. Vedtaket gjaldt i tre år, til 27. april 2021, med mulighet for Konkurransetilsynet å fornye vedtaksperioden.

Konkurransetilsynet har foretatt en vurdering av om vedtaket skal fornyes, og vilkårene videreføres. Konkurransetilsynet har vurdert at foretakssammenslutningen mellom Vipps, BankAxept og BankID fortsatt i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse og at en videreføring av vilkårene i tre nye år er nødvendig for dempe de konkurransebegrensende virkningene av foretakssammenslutningen.

Konkurransetilsynet har derfor kommet til at vedtaket skal fornyes og at vilkårene videreføres i tre nye år, til og med 27. april 2024.