Vedtak V2021-6 – dekning av saksomkostninger

Bestemmelse ikon Bestemmelse: forvaltningsloven § 36

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.05.2021

Konkurransetilsynet har vedtatt å tilkjenne Rema 1000 AS  14 152 kroner i saksomkostninger som følge av tilsynets omgjøring av vedtak om å nekte innsyn i dokument 2 i sak 2010/0142. Tilsynet fant etter en helhetsvurdering at det var grunnlag for å gi fullt medhold i krav om dekning av advokatutgifter etter forvaltningsloven § 36.