Vedtak V2021-9 – dekning av sakskostnader

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Forvaltningsloven § 36

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.06.2021

Konkurransetilsynet fattet 11. juni 2021 vedtak om dekning av sakskostnader som følge av Konkurransetilsynets opphevelse av vedtak V2020-25 av 27. august 2020.

Konkurransetilsynet har kommet til at vilkårene for dekning av sakskostnader er oppfylt, men tilsynet har etter en konkret vurdering foretatt en avkortning i kravet