Vedtak V2022-10 – Bewi ASA – Jackon Holding AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår

Bestemmelse ikon Bestemmelse: krrl § 16 jf. § 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.06.2022

Konkurransetilsynet har vedtatt å tillate Bewis oppkjøp av Jackon på vilkår. 

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for EPS-fiskekasser i Troms og Finnmark. For å imøtekomme Konkurransetilsynets bekymringer fremsatte partene tilbud om avhjelpende tiltak. Tiltakene innebærer at Bewi forplikter seg til å selge Jackons fiskekassefabrikker i Alta og Gratangen, eventuelt en eller flere tilsvarende fabrikker dersom de motvirker de konkurransemessige bekymringene på en minst like god måte. Fabrikkene må selges til en uavhengig og egnet kjøper før oppkjøpet kan gjennomføres.