Vedtak V2023-3 – ØB Group AS – AS Betongvarer – konkurranseloven § 16 – inngrep mot foretakssammenslutning – forbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 16

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.05.2023

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom ØB Group AS og AS Betongvarer.

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i ferdigbetongmarkedet på Folgefonnhalvøya.