Vedtak V2024-2 – fornyelse av vedtak V2019-17 Sector Alarm Group AS – Avarn Security AS (tidligere Nokas AS) – konkurranseloven § 6 annet ledd

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 6 annet ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.03.2024

I 2019 godtok Konkurransetilsynet Sector Alarms kjøp av aksjer i Nokas (nå Avarn Security) på
vilkår. Konkurransetilsynet har i dag besluttet at vedtaket med vilkår skal fornyes med tre nye år.

Konkurransetilsynet undersøkelser viser at det har vært liten utvikling i markedet for alarmsystemer
til boliger og små bedrifter siden det forrige vedtaket. Dette understøttes også av tilbakemeldinger fra
aktører i markedet.

Oppkjøpet vil fortsatt i betydelig grad hindre effektiv konkurranse, og Konkurransetilsynet mener
derfor at vilkårene fortsatt er nødvendige.

De avhjelpende tiltakene innebar blant annet at Sector Alarms aksjepost i Avarn Security ikke kunne være på mer enn 25 prosent, og at Sector Alarm ikke overtok Avarn Securitys virksomhet innenfor
salg av alarmsystemer til boliger og små bedrifter. Vedtaket gjaldt i fem år, til 28. mars 2024, med mulighet for Konkurransetilsynet til å fornye vedtaket.

Undersøkelsene viser at det fortsatt er to store aktører i markedet: Sector og Verisure. Videre viser
undersøkelsene at Avarn Security er nummer tre i dette markedet og fortsatt er i vekst. Avarn
Security er fremdeles en nær konkurrent til Sector, og en viktig aktør for å sikre best mulig
konkurranse om kundene fremover.

Vilkårene fornyes og vil gjelde i tre nye år, til og med 22. mars 2027.