V2013-3 – Veidekke ASA / Veidekke Industri AS og NCC AB

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29, jf. § 10 og EØS-avtalen art. 53

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.03.2013

Konkurransetilsynet fattet 4. mars 2013 vedtak der Veidekke ASA/Veidekke Industri AS ble ilagt et gebyr på 220 millioner kroner og NCC AB/NCC Roads AS et gebyr på 140 millioner kroner for ulovlig konkurransebegrensende samarbeid. Veidekke slipper å betale gebyret da selskapet ble innvilget full lempning (amnesti).

Saken gjelder et samarbeid om fordeling av asfaltkontrakter i Midt-Norge i perioden 2005-2008. Både pris og annen strategisk informasjon ble utvekslet mellom NCC og Veidekke som ledd i å etablere og opprettholde en markedsdeling. Samarbeidet omfattet kontrakter utlyst av Statens Vegvesen og Trondheim kommune.