DNB ber om mer tid: Ny frist for endelig konklusjon i saken om DNBs kjøp av Sbanken

DNB ønsker å komme med nytt forslag til avhjelpende tiltak og har derfor bedt Konkurransetilsynet om å forlenge fristen for vurderingen av DNBs kjøp av Sbanken. Ny frist for endelig konklusjon i saken er 18. november.

Konkurransetilsynet har tidligere varslet mulig forbud mot oppkjøpet fordi tilsynet mener at det vil svekke konkurransen i markedet for sparing i fond og være til skade for forbrukerne. Opprinnelig tidsfrist i saken var 7. oktober. Dagen før denne fristen fremla DNB forslag til avhjelpende tiltak for å få oppkjøpet godkjent. Ifølge konkurranseloven ble da tidsfristen for konklusjon i saken utsatt med 15 virkedager. Ny frist i saken ble etter dette 28. oktober.

– Konkurransetilsynet har orientert DNB om at deres forslag til avhjelpende tiltak ikke endrer tilsynets mening om at oppkjøpet vil være til skade for forbrukerne i markedet for sparing i fond og at tilsynet vil forby oppkjøpet. DNB ønsker på bakgrunn av dette å fremsette et nytt forslag til avhjelpende tiltak og har derfor bedt tilsynet om å utsette fristen for å konkludere i saken, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Selskapene har ifølge konkurranseloven anledning til å be om fristutsettelse for å få komme med nytt forslag til avhjelpende tiltak.

– Selskapene har mulighet til å be om fristutsettelse på 15 virkedager for å kunne komme med nytt forslag til avhjelpende tiltak. Denne muligheten har DNB benyttet seg av. Konkurransetilsynet vil gjøre en vurdering av det nye forslaget når dette foreligger, og komme med sin endelige konklusjon i saken innen 18. november, sier prosjektleder Katrine Amdam.

18. november vil være absolutt siste frist for Konkurransetilsynets behandling av saken. Det foreligger ingen muligheter for selskapene til å be om ytterligere utsettelse av denne fristen.

Konkurransetilsynet kan ikke på dette tidspunkt gi ytterligere kommentarer til innholdet i det opprinnelige forslaget til avhjelpende tiltak eller til det som nå skal foreslås fra DNB.

Dette er saken: 

*15. april 2021: Det blir kjent at DNB ønsker å kjøpe Sbanken

*20. mai 2021: Konkurransetilsynet får melding om den planlagte foretakssammenslutningen

*24. juni 2021: Konkurransetilsynet sender varsel til DNB og Sbanken om at det kan bli aktuelt å stanse oppkjøpet

*26. august 2021: Konkurransetilsynet sender nytt varsel om stans av DNBs oppkjøp av Sbanken, basert på nye vurderinger og analyser.

*16. september 2021: DNBs og Sbankens frist til å svare på Konkurransetilsynets varsel

*6. oktober 2021: DNB fremsetter forslag til avhjelpende tiltak og ber om fristutsettelse

*7. oktober 2021: Konkurransetilsynets opprinnelige frist til å komme med endelig konklusjon i saken 

*27. oktober: DNB ber Konkurransetilsynet om å utsette fristen for å kunne komme med nytt forslag til avhjelpende tiltak

*28. oktober 2021: Konkurransetilsynets utsatte frist for endelig vedtak etter innkomne forslag til avhjelpende tiltak fra 6. oktober

*18. november 2021: Endelig frist for Konkurransetilsynets konklusjon i saken

31931
Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Gjermund Nese , avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
35306
Katrine Amdam, jurist i Konkurransetilsynet.
Katrine Amdam, jurist i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77

Gjermund Nese,
Avdelingsdirektør, avdeling finans og kommunikasjon
gjne@kt.no
Pressebilder >>


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>