Drosjereguleringen bør ikke bremse konkurranse og innovasjon

Konkurransetilsynet advarer mot å gjeninnføre strengere reguleringer i drosjemarkedet. Dersom et nytt forslag fra Drosjeutvalget blir satt i verk, vil det kunne føre til færre aktører og et dårligere drosjetilbud til norske forbrukere.

Konkurransetilsynet har i dag sendt høringssvar til Samferdselsdepartementet på NOU 2023:22 På vei mot en bedre regulert drosjenæring – Delutredning I fra Drosjeutvalget. Drosjeutvalget kommer med forslag som delvis går tilbake på dereguleringen fra 2020. Blant annet ønsker de at alle drosjeaktører skal ha plikt til å være tilknyttet en drosjesentral.  

– Dersom dette blir innført kan det bli vanskeligere for nye drosjeaktører å etablere seg i markedet. Konkurransetilsynet mener det er mulig å oppnå målene som ligger til grunn for forslaget på en måte som ikke reduserer konkurransen eller gir et dårligere og dyrere drosjetilbud til oss forbrukere, sier økonom i Konkurransetilsynet, Fredrik Sortland.  

Konkurransetilsynet har tidligere påpekt at effektiv konkurranse i drosjemarkedet bidrar til å oppnå målet om et tilfredsstillende, sikkert og ryddig drosjetilbud i hele landet. Regelverket bør derfor legges opp på en slik måte at det ikke svekker konkurransen og mulighetene for innovasjon. Selv om de foreslåtte endringene ikke er like begrensende som tidligere regelverk, mener Konkurransetilsynet at det likevel vil kunne gi et dårligere tilbud til forbrukerne. 

– Spesielt kravet om å være tilknyttet en sentral kan gjøre det vanskeligere for drosjetilbyderne å tilby et produkt som står i stil til ulike kunders forskjellige behov. Tilsynet er derfor kritisk til ny drosjeregulering, forklarer Sortland. 

La endringene få virke  

Konkurransetilsynet har tidligere påpekt at det er viktig å la store endringer i markedet virke og bli grundig evaluert før eventuelle restriksjoner gjeninnføres. Perioden etter dereguleringen av drosjemarkedet har vært preget av pandemi og redusert etterspørsel. Konkurransetilsynet mener at endringene fra 2020 burde fått virke over en lengre periode i en normal markedssituasjon, før man igjen gjør endringer i markedet. 

Les Konkurransetilsynets høringssvar her.

32352
Bilde av drosjebiler på rekke.

Pressetelefon: 47 66 77 77