Endring av Bokavtalen: – Dette blir verre for bokkundene

Det nye forslaget til fastprisordning i bokmarkedet betyr at nye bøker blir dyre i en lengre periode enn i dag. Vinnerne er forlagene, mens bokkundene er taperne.

Regjeringen har på høring et forslag om forlengelse og endring av forskriften som gir bokbransjen unntak fra konkurranseloven. Unntaket gjør det blant annet mulig for Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen å avtale, gjennom Bokavtalen, en fastprisordning på nye bøker. Forlaget setter utsalgsprisen, og forlag og bokhandlere binder seg til å ikke sette ned prisen på bøker før fastprisperioden er utløpt. Formålet er ifølge Forleggerforeningen å sikre høye inntekter på bestselgerne.

Høringssvaret fra Konkurransetilsynet >>

– Konkurransetilsynet er kritisk til at Bokavtalen pålegger alle medlemmer i Forleggerforeningen og Bokhandler­foreningen å følge en bestemt prismodell som er spesielt dårlig tilpasset den digitale virkeligheten. Unntaket fra konkurranseloven er dårlig nytt for forbrukerne, og unntaket bør derfor avvikles, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Det som bekymrer tilsynet er at en fra før av dårlig avtale nå blir verre for bokkjøperne.

– Forslaget går i feil retning. Endringene som blir foreslått gir en lengre fastprisperiode for førsteutgaven av en bok. Det betyr at nye bøker blir dyre i en lengre periode enn tilfellet er i dag, sier Sørgard.

Dagens fastprisperiode gir dyre bøker i 9 måneder i snitt, mens det nye forslaget gir en fastprisperiode på 12 måneder for førsteutgaver.

– Ved å endre på fastprisperioden for en ny bok fra 1. mai året etter publisering til et kalenderår etter publisering, øker tiden en bok har høy pris. Dette blir verre for bokkundene som må vente lengre på å kjøpe boken rimeligere, sier Sørgard.

Konkurransetilsynet er enig i at forfattere trenger støtte for å sikre utgivelse av norsk litteratur. Tilsynet mener imidlertid at dette mer treffsikkert kan oppnås gjennom direkte støtte til forfatterne.

Flere uheldige endringer for forbrukeren
I høringssvaret påpeker tilsynet flere andre uheldige virkninger av den nye avtalen:

  • Unntaket fra konkurranseloven skal gjelde de neste fire årene. Det er uheldig å låse et marked til en modell i fire år med den teknologiske utviklingen som pågår nå.
  • Fastprismodellen på bøker er ikke tilpasset den digitale virkeligheten. Bokavtalen hindrer nye norske bøker i strømmetjenester fordi dagens modell er bygget rundt inntjening på den trykte boken.

Innlegg om Bokavtalens unntak fra konkurranseloven

Samfunnsøkonomen: Bør unntaket bokbransjen har fra konkurransereglene videreføres?
Bergens Tidende: Regjeringen bør ikke fornye Bokavtalen
Dagbladet: Boken og havresekken

Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard.
Lars Sørgard, konkurransedirektør.

Kontaktinformasjon

Lars Sørgard
Konkurransedirektør

Pressebilder >>

Pressetelefon: 47 66 77 77

 


Høringsuttalelse – endring i bokforskriften >>  (pdf)