Endring av prismodell kan gi lavere medisinpriser 

Måten man fastsetter priser på legemidler bør endres for å gi norske forbrukere lavere priser på medisiner. Det skriver Konkurransetilsynet i et høringssvar om forslag til endringer i legemiddelmarkedet. 

Legemiddelverket sendte 9. juli på høring forslag til endringer i den såkalte trinnprismodellen. I høringen foreslås det å avvikle første av tre trinnprissatser for syntetiske legemidler. Dette er for eksempel blodfortynnende legemidler samt en rekke andre vanlige medisiner. Trinnprismodellen innebærer at prisen på et legemiddel reduseres trinnvis med faste satser når det kommer til konkurrerende legemidler i markedet. Forslaget gjør at det første kuttet har en høyere sats, slik at prisen raskere reduseres ut til forbrukerne.   

– Konkurransetilsynet er positiv til den foreslåtte endringen, fordi det vil føre til at prisene raskere reduseres når patentet på et legemiddel utløper og konkurrerende generiske legemidler kommer til i markedet, sier økonom Kathrine Tvedt Lavik i Konkurransetilsynet. 

Generiske legemidler er medisiner med samme virkestoff og virkning. Prissammenligninger i Skandinavia viser at prisen på legemidler som nylig har fått generisk konkurranse er høyere i Norge enn i Sverige og Danmark. Det å avvikle første trinnprissats vil derfor bidra til at de norske prisene raskere kommer ned på et lavere prisnivå sammenlignet med dagens situasjon. 

– Selv om Konkurransetilsynet er positiv til den foreslåtte endringen, har tilsynet i lang tid vært skeptisk til trinnprismodellen. Dette fordi den kan føre til at prisene på enkelte legemidler kan bli høyere enn dersom det hadde vært en mer markedsbasert modell. Tilsynet mener også at et nordisk samarbeid om felles merking av generiske legemidler kunne gitt de nordiske landene sterkere forhandlingsmakt overfor legemiddelprodusentene, noe som kunne gitt forbrukere over hele Skandinavia lavere legemiddelpriser, sier Kathrine Tvedt Lavik. 

Les høringsuttalelse fra Konkurransetilsynet: Endring av trinnprismodellen >>

25995
Portrettbilde av Kathrine Lavik i Konkurransetilsynet.
Kathrine Tvedt Lavik, seniorrådgiver og økonom i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77

 


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>