Etterlyser nye tiltak i flymarkedet

Konkurransetilsynet ønsker flere tiltak for å bedre konkurransen i den norske luftfartsbransjen. I et høringssvar etterlyser tilsynet blant annet at det vurderes lengre rullebaner på mindre flyplasser, fordi det kan bidra til økt konkurranse om FOT-rutene. Tilsynet advarer også mot støtte til de etablerte aktørene fremover, fordi det kan hindre at nye flyselskaper etablerer seg.

Dersom nedgangen i antall flypassasjerer fortsetter også etter pandemien øker sannsynligheten for at flere norske flyruter blir monopolruter med bare én aktør. Det kan bli dramatisk for passasjerene, i form av høye billettpriser og et dårligere tilbud.

Flyruter med bare én aktør kan etter en politisk beslutning defineres som FOT-ruter og legges ut på anbud. FOT-ruter er ikke kommersielt lønnsomme og blir finansiert av staten. I dag trafikkeres så godt som alle FOT-rutene, med unntak av Røros-Oslo, av Widerøe. Konkurransetilsynet mener det bør gjøres en gjennomgang av flyplass-strukturen og tas grep for å få flere selskaper med i anbudskonkurransene om disse flyrutene.

– En forlengelse av enkelte rullebaner vil kunne øke interessen for FOT-rutene. Forlengelse av rullebanene gjøre det mulig å benytte flere flytyper slik at flere selskaper av den grunn kan bli med i anbudskonkurransene. Dette kan være kostbart på kort sikt. Men økt konkurranse kan bidra til å holde nede billettprisene, samtidig som det offentlige kan spare store summer, sier seniorrådgiver i Konkurransetilsynet, Line Halvorsen Hamre.

Konkurransetilsynet mener det også bør vurderes om det offentlige i større grad bør eie infrastruktur og materiell på flyplassene. Også dette for å sikre at flere aktører har mulighet til å bli med i anbudskonkurransene.

Pandemien har også tvunget frem en omstilling hos selskapene som trafikkerer de store kommersielle rutene. Etablerte flyselskaper har måttet omstrukturere driften, nye selskaper har etablert seg og noen har trukket seg fra markedet.

– Endringer og omstilling er bra for flypassasjerene, fordi det skaper nye tilbud som gjerne er bedre tilpasset den nye hverdagen. Konkurransetilsynet mener derfor det er avgjørende at nye selskaper som etablerer seg i flymarkedet får mulighet til å konkurrere på like vilkår som de etablerte selskapene. Dette innebærer at myndighetene må være varsomme med å gi økonomisk støtte til de etablerte aktørene også ved fremtidige kriser, sier seniorrådgiver i Konkurransetilsynet Elisabeth Steckmest.

Samferdselsdepartementet jobber nå med en stortingsmelding om en nasjonal luftfartsstrategi. Denne skal etter planen legges frem for Stortinget våren 2022. I en høring ber de nå om innspill til strategien.

Du kan lese hele Konkurransetilsynets høringssvar her >>

Fakta

  • Konkurransetilsynets markedsovervåkning av norsk innenriks luftfart startet i mai 2013 som følge av at forbudet mot bonusprogram ble opphevet.
  • Markedsovervåkningen innebærer at tilsynet innhenter informasjon fra SAS og Norwegian.
  • Det innhentede materialet omfattet selskapenes ruteregnskap, informasjon om bonusprogram og informasjon om storkundeavtaler på et utvalg norske innenriksruter.
  • COVID-19 pandemien har ført til dramatisk fall i passasjergrunnlaget i luftfartsmarkedet. Konkurransetilsynet har derfor besluttet å videreføre informasjonspålegget til de flyselskapene som operer på 12 av de største innenriksrutene i Norge. Fra og med 2021 vil også flyselskapet Flyr være pålagt opplysningsplikten.
  • De 12 innenriksrutene som omfattes av informasjonspålegget er følgende:

Oslo-Bergen, -Trondheim, -Stavanger, -Evenes, -Bodø, -Tromsø, -Ålesund, -Kristiansand, -Haugesund, -Molde, -Alta, -Kirkenes.

20344
Portrettbilde av Line Hamre Halvorsen i Konkurransetilsynet.
Line Halvorsen Hamre, seniorrådgiver i Konkurransetilsynet.
24878
Portrettbilde av Elisabeth Steckmest i Konkurransetilsynet.
Elisabeth Steckmest, seniorrådgiver i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>