Feil medisin mot legemiddelmangel

Forslaget om å innføre restriksjoner på salg av legemidler er inngripende og for dårlig utredet. I verste fall kan konsekvensen bli mer medisinmangel i Norge.

Helse- og omsorgsdepartementet har på høring nye tiltak mot legemiddelmangel. Bakgrunnen er stadig flere tilfeller der produsenter melder om manglende levering av medisiner.

Departementet foreslår at Legemiddelverket skal kunne pålegge apotek og grossister restriksjoner ved salg, utlevering og eksport av legemidler, dersom det er fare for en mangelsituasjon.

Konkurransetilsynets vurdering er at disse nye reglene kan gjøre situasjonen enda verre, med økt legemiddelmangel i Norge. Den foreslåtte terskelen for når restriksjoner og eksportforbud kan iverksettes fremstår også som svært lav.

– Restriksjonene kan føre til at det blir mer lønnsomt for legemiddelprodusentene å selge til land som betaler mer for legemidlene enn Norge. Det er også en fare for at grossistene vil redusere importen av legemidler til Norge for å unngå eventuelle økonomiske tap, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Sørgard mener det også bør vurderes om de foreslåtte tiltakene er i strid med EØS-reglene. Restriksjoner på salg av legemidler er svært inngripende overfor aktørene i markedet. Konsekvensen kan bli manglende konkurranse, ved at forbrukere og markedsaktører bytter fra et legemiddel som er underlagt restriksjoner til et alternativ som ikke er underlagt restriksjoner.

Norge er en del av et europeisk marked for legemidler. Også EU-kommisjonen har uttrykt bekymring for restriksjoner på salg av legemidler, som nå er foreslått i Norge.
Konkurransetilsynet savner en nærmere utredning av behovet og bakgrunnen for de foreslåtte restriksjonene.

– Medisinmangel er alvorlig for pasientene som blir rammet. Det er derfor viktig at departementet foretar en helhetlig utredning av hvilke tiltak som er mest effektive for å avbøte og unngå mangelsituasjoner, sier Lars Sørgard.

Les hele høringssvaret her >>

 

24787
Portrettbilde av Lars Sørgard som er konkurransedirektør.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.

Kontaktinformasjon: 

Pressetelefon 47 66 77 77


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>