Fjernvarme: Støtter anbefalt endring i prisregulering

En endring i reguleringen av prisen på fjernvarme vil sikre en mer stabil pris for fjernvarmekundene, skriver Konkurransetilsynet i høringsuttalelse.

Dagens regulering av pris på fjernvarme følger strømprisene. Vista Analyse og Asplan Viak har på oppdrag fra NVE vurdert alternative modeller for regulering av prisen på fjernvarme. I rapporten, som nå er på høring, anbefales en endring i dagens regulering av fjernvarmeprisen. I stedet for å basere pristaket på strømprisene er det foreslått å basere pristaket på samfunnets kostnader dersom andre oppvarmingskilder enn fjernvarme hadde vært benyttet.

Konkurransetilsynet er positiv til en endring av prisreguleringen.

– For fjernvarmekundene vil det innebære en mer stabil pris for oppvarming, som ikke er like avhengig av de kortsiktige svingningene i prisen på strøm, sier nestleder for bygg, industri og energi Marita Mæland Skjæveland.

Generelt mener Konkurransetilsynet at markedet best sikrer riktig pris på varer og tjenester, og gir en bedre bruk av samfunnets ressurser. Ved prisregulering vil det være svært utfordrende for reguleringsmyndighet å for eksempel ha full oversikt over underliggende kostnader og hvor mye av en vare som er tilgjengelig. I enkelte tilfeller vil det likevel være nødvendig med en regulering av markedene, for eksempel når kunder pålegges tilknytning til fjernvarmeanlegg.

Ved prisregulering er det fornuftig å benytte kostnaden ved rimeligste alternative oppvarmingskilde, slik Vista Analyse og Asplan Viak foreslår. Konkurransetilsynet anbefaler likevel å utrede dette mer. Blant annet er det behov for gode kostnadstall for alternative oppvarmingskilder.

– Det er svært viktig å treffe godt ved regulering av pristak for fjernvarme, for å sikre at det er de samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringene i fjernvarme som gjennomføres, sier seniorrådgiver Ingvild Nordtveit.

Les hele høringssvaret fra Konkurransetilsynet her. 

36103
Portrettbilde av Ingvild Nordtveit
Ingvild Nordtveit, seniorrådgiver i Konkurransetilsynet
24977
Portrettfoto av Marita Skjæveland.
Marita Mæland Skjæveland, nestleder i Konkurransetilsynets avdeling for bygg, industri og energi.

Pressetelefon 47 66 77 77