Forlagssaken i tingretten

I dag startet Forlagssaken i Oslo tingrett.

Konkurransetilsynet ila i mars 2017 de fire forlagene Schibsted Forlag, Gyldendal, Cappelen Damm og Aschehoug til sammen 32 millioner kroner i gebyr for ulovlig samarbeid.

Gyldendal, Cappelen Damm og Aschehoug har brakt Konkurransetilsynets vedtak inn for Oslo tingrett. Schibsted Forlag/Vigmostad & Bjørke vedtok gebyret, og er ikke part i søksmålet for tingretten.

I vedtaket la Konkurransetilsynet til grunn at forlagene Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted Forlag har brutt konkurranseloven § 10 om ulovlig samarbeid. Dette ved at forlagene utvekslet informasjon som førte til en samordning og en felles forståelse om boikott av distributøren Interpress.

Konkurransetilsynets vurdering er at samarbeidet hadde til formål å begrense konkurransen i massemarkedet for bøker. Dette markedet omfatter utsalgssteder for bøker som ikke er tradisjonelle bokhandlere, slik som kiosker, dagligvarebutikker og bensinstasjoner.

Aschehoug ble i vedtaket ilagt et gebyr på 9,66 millioner kroner, Cappelen Damm et gebyr på 9,1 millioner kroner, Gyldendal et gebyr på 7,88 millioner kroner og Vigmostad & Bjørke (eier av tidligere Schibsted Forlag) ble ilagt et gebyr på 4,56 millioner kroner. Forlagenes morselskap ble holdt solidarisk ansvarlig.

Saken vil gå for Oslo tingrett i perioden 11. april – 9. mai 2018. Statens prosessfullmektig er advokat Henrik Kolderup fra Regjeringsadvokaten. Advokat Anne Hesjedal Sending er rettslig medhjelper.

Se Konkurransetilsynets sammendrag og vedtak >>

Dette er saken:

  • Konkurransetilsynet gjennomførte 8. og 9. april 2014 bevissikring hos de involverte forlagene.
  • I etterkant av bevissikringen ble det gjennomført en rekke forklaringsopptak og et omfattende papir- og datamateriale ble gjennomgått, systematisert og analysert.
  • Varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for ulovlig samarbeid ble sendt til selskapene 28. juni 2016.
  • Forlagene inngav hver sine merknader i løpet av september 2016.
  • Omsetningsverdien som ble lagt til grunn for beregning av gebyrene i varselet i 2016 for Gyldendal og Aschehoug var ikke korrekt. Det ble derfor varslet en økning i gebyrene for disse to forlagene som en følge av dette. Varsel om ble sendt 27. januar 2017.
  • Konkurransetilsynet sendte endelig vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr i saken 22. mars 2017.
  • Gyldendal, Cappelen Damm og Aschehoug har brakt Konkurransetilsynets vedtak inn for Oslo tingrett
  • Saken starter i Oslo tingrett 11. april 2018
Foto av Norges lover bok.