Forskningsmidler

Forskning på konkurranseøkonomiske og konkurranserettslige problemstillinger styrker kunnskapsgrunnlaget for konkurransepolitikk. Dette vil i neste omgang bidra til å fremme konkurransen til fordel for forbrukere og næringsliv.

Konkurransetilsynet tildeler forskningsmidler i henhold til retningslinje for forskningsmidler.

Tildeling for 2023 har en ramme på inntil 2 millioner kroner. Undervisnings- og forskningsinstitusjoner, foretak og selvstendige privatpersoner kan søke om midler fra fondet.

Ikon for Gjeldende utlysning Gjeldende utlysning Ikon for Pågående og avsluttede forskningsprosjekt Pågående og avsluttede forskningsprosjekt Ikon for Forskningsrapporter Forskningsrapporter