Forskningsmidler

Forskning på konkurranseøkonomiske og konkurranserettslige problemstillinger styrker kunnskapsgrunnlaget for konkurransepolitikk. Dette vil i neste omgang bidra til å fremme konkurransen til fordel for forbrukere og næringsliv.

Konkurransetilsynet tildeler forskningsmidler i henhold til retningslinje for forskningsmidler.

Undervisnings- og forskningsinstitusjoner, foretak og selvstendige privatpersoner har hatt mulighet til å søke om midler fra fondet. Søknadsfrist for 2023 var 24. april.

Tildelingen for 2023 hadde en ramme på totalt 2,2 millioner kroner.

Tildeling 2023 Utlysning 2023 Pågående og avsluttede forskningsprosjekt Forskningsrapporter