Forskningsmidler

Forskning på konkurranseøkonomiske og konkurranserettslige problemstillinger styrker kunnskapsgrunnlaget for konkurransepolitikk. Dette vil i neste omgang bidra til å fremme konkurransen til fordel for forbrukere og næringsliv.

Konkurransetilsynet tildeler forskningsmidler i henhold til retningslinje for forskningsmidler.

Undervisnings- og forskningsinstitusjoner, foretak og selvstendige privatpersoner har mulighet til å søke om midler fra fondet. Søknadsfrist for 2024 er 6. september.

Tildelingen for 2024 har en ramme på totalt 2,4 millioner kroner.

Utlysning 2024 Tildeling 2023 Pågående og avsluttede forskningsprosjekt Forskningsrapporter