Forskningsmidler

Forskning på konkurranseøkonomiske og konkurranserettslige problemstillinger styrker kunnskapsgrunnlaget for konkurransepolitikk. Dette vil i neste omgang bidra til å fremme konkurransen til fordel for forbrukere og næringsliv.

Konkurransetilsynet skal gjennom det alminnelige prisreguleringsfond tildele forskningsmidler, i tråd med fondets formål.

Konkurransetilsynet inviterer derfor årlig forskere til å fremme prosjektforslag for forskning og utredning innen konkurransefaget.

Fondet har et tildelingsbudsjett på inntil 6 millioner kroner per år. Undervisnings- og forskningsinstitusjoner, foretak og selvstendige privatpersoner kan søke om midler fra fondet.

Ikon for Pågående og avsluttede forskningsprosjekt Pågående og avsluttede forskningsprosjekt Ikon for Forskningsrapporter Forskningsrapporter

Var dette nyttig?