Forskningsmidler

Forskning på konkurranseøkonomiske og konkurranserettslige problemstillinger styrker kunnskapsgrunnlaget for konkurransepolitikk. Dette vil i neste omgang bidra til å fremme konkurransen til fordel for forbrukere og næringsliv.

Konkurransetilsynet skal gjennom det alminnelige prisreguleringsfond tildele forskningsmidler, i tråd med fondets formål.

Konkurransetilsynet inviterer derfor årlig forskere til å fremme prosjektforslag for forskning og utredning innen konkurransefaget.

Fondet har et tildelingsbudsjett på inntil 6 millioner kroner per år. Undervisnings- og forskningsinstitusjoner, foretak og selvstendige privatpersoner kan søke om midler fra fondet.

Ikon for Søk om forskningsmidler Søk om forskningsmidler Ikon for Pågående og avsluttede forskningsprosjekt Pågående og avsluttede forskningsprosjekt Ikon for Forskningsrapporter Forskningsrapporter