Competition and risk-taking: Disentangling bank and borrower behavior

Prosjektets mål er å estimere hvordan grad av intensitet i konkurransen påvirker banker og låntakeres risikotaking,
og dermed den overordnede risiko for bankene. Prosjektet benytter et datasett for norske bedrifters lån fra 1997 til 2017