Bruk av prisingsalgoritmer og konkurranse

Mulig oppgavetema kan være å se nærmere på bruken av prisingsalgoritmer og konkurranse. Fører prisingsalgoritmer til mer eller mindre konkurranse? Se for eksempel rapport fra OECD på temaet. Vil konkurranseloven være tilstrekkelig for å gripe inn mot bruk av konkurranseskadelige prisroboter?

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Marion Stamnes
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 73
Epost: mast@kt.no