Bruk av prisingsalgoritmer og konkurranse

Mulig oppgavetema kan være å se nærmere på bruken av prisingsalgoritmer og konkurranse. Fører prisingsalgoritmer til mer eller mindre konkurranse? Se for eksempel rapport fra OECD og britiske konkurransemyndigheter (CMA) på temaet. Vil konkurranseloven være tilstrekkelig for å gripe inn mot bruk av konkurranseskadelige prisroboter?

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Marion Stamnes
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 73
Epost: mast@kt.no