E-handelens innvirkning på konkurransen

Konsumentene foretar i større grad enn før sine innkjøp over internett. Mulig tema til en masteroppgave er e-handelens innvirkning på konkurransen i enkeltmarkeder. Eksempler på aktuelle markeder kan være bøker, underholdning (spill, musikk og film), elektronikk og klær. I hvilken grad konkurrerer e-handel aktørene med fysiske utsalgssteder? Har konkurransen påvirket priser og vareutvalg i noen grad? Oppgaven kan være egnet for en spørreundersøkelse.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no