E-handelens innvirkning på konkurransen

Konsumentene foretar i større grad enn før sine innkjøp over internett. Mulig tema til en masteroppgave er e-handelens innvirkning på konkurransen i enkeltmarkeder. Eksempler på aktuelle markeder kan være bøker, underholdning (spill, musikk og film), elektronikk og klær. I hvilken grad konkurrerer e-handel aktørene med fysiske utsalgssteder? Har konkurransen påvirket priser og vareutvalg i noen grad? Oppgaven kan være egnet for en spørreundersøkelse.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no