Effekten av lojalitetsrabatter på konkurransen

Hvilke effekter kan lojalitetsrabatter på konkurransen i et marked? Eksempelvis var det inntil mai 2013 forbudt med personlig bonusopptjening på norske innenriksruter ettersom denne typen lojalitetsrabatter ble ansett å skade konkurransen i flymarkedet. Hvorfor er det tillatt med bonusopptjening i hotellbransjen, samt bruk av rabattkort i drivstoffmarkedet og i dagligvarebransjen? Oppgaven kan være en teoretisk gjennomgang av mulige effekter av ulike typer lojalitetsrabatter. Hvilke typer lojalitetsrabatter er skadelig for konkurransen og under hvilke betingelser? Når kan det være hensiktsmessig for konkurransemyndigheter å forby lojalitetsrabatter? Oppgaven kan eksempelvis omfatte et enkelt marked eller flere markeder.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktperson:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no