Etableringshindre og betydningen for utøvelse av markedsmakt

Hvilke etableringshindre eksisterer og hvilke betydning har de i enkelte markeder for konkurransen? Konkurransemyndigheter har tillat enkelte foretakssammenslutninger på den bakgrunn at trussel om etablering hindrer all form for markedsmakt.

Imidlertid, i hvilken grad kan man generelt forvente at etablering kan hindre en fusjonert aktør å utøve markedsmakt? Se for eksempel Werden & Froeb (1998): “The entry-inducing effects of horizontal mergers: an exploratory analysis” og Majumdar et al. (2013): “Do Incumbents’ Mergers Influence Entrepreneurial Entry? An Evaluation“. Oppgaven kan være en teori/litteratur gjennomgang og case studie av en spesifikk foretakssammenslutning.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no