Importvernets betydning for konkurransen i dagligvaremarkedet

Norge har i dag et sterkt importvern på matvarer. I hvilken grad har importvernet betydning for konkurransen i dagligvaremarkedet, eksempelvis nå det gjelder produktutvalg og priser? Videre, hvilke implikasjoner har importvernet for etablering av nye aktører i dagligvaremarkedet? Dette forholdet er mye diskutert hvor enkelte aktører mener at importvernet reduserer produktutvalget i dagligvarebutikkene, mens andre aktører mener at importvernet ikke har betydning for at ikke det kommer inn andre kjeder i Norge.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Marion Stamnes
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 73
Epost: mast@kt.no