Importvernets betydning for konkurransen i dagligvaremarkedet

Norge har i dag et sterkt importvern på matvarer. I hvilken grad har importvernet betydning for konkurransen i dagligvaremarkedet, eksempelvis nå det gjelder produktutvalg og priser? Videre, hvilke implikasjoner har importvernet for etablering av nye aktører i dagligvaremarkedet? Dette forholdet er mye diskutert hvor enkelte aktører mener at importvernet reduserer produktutvalget i dagligvarebutikkene, mens andre aktører mener at importvernet ikke har betydning for at ikke det kommer inn andre kjeder i Norge.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no