Mediemarkedet

Mulige oppgavetema er å skrive om konkurransen i det norske mediemarkedet. For eksempel hvilken generell effekt har innføring av brukerbetaling for nettaviser? Hvordan påvirker NRK konkurransen i det norske mediemarkedet? Hvordan påvirker økt konkurranse fra globale medieaktører det norske mediemarkedet? Det finnes det en mengde ulike kilder til data som kan egne seg til å belyse ulike problemstillinger. For eksempel finnes det trafikktall for ulike medienettsider på Kantar TNS (tnslistene.no) og Mediebedriftene (www.medietall.no). Podtoppen (https://podtoppen.no/) har tall på podcasts. Medietilsynet (https://www.medietilsynet.no/) har oversikt over norske medieaktører innen avis, radio og tv (Mediedatabasen). Medienorge (https://www.medienorge.uib.no/statistikk/) har en oversikt over relevant tallmateriale og statistikk for aviser for ulike medier. Oppgavetemaene egner seg både for teoretisk og kvantitativt arbeid.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab
Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no