Mediemarkedet

Mulige oppgavetema er å skrive om konkurransen i det norske mediemarkedet. For eksempel hvilken generell effekt har innføring av brukerbetaling for nettaviser? Hvordan påvirker NRK konkurransen i det norske mediemarkedet? Hvordan påvirker økt konkurranse fra globale medieaktører det norske mediemarkedet? Det finnes det en mengde ulike kilder til data som kan egne seg til å belyse ulike problemstillinger. For eksempel finnes det trafikktall for ulike medienettsider på Kantar TNS (tnslistene.no) og Mediebedriftene (www.medietall.no). Podtoppen (https://podtoppen.no/) har tall på podcasts. Medietilsynet (https://www.medietilsynet.no/) har oversikt over norske medieaktører innen avis, radio og tv (Mediedatabasen). Medienorge (https://www.medienorge.uib.no/statistikk/) har en oversikt over relevant tallmateriale og statistikk for aviser for ulike medier. Oppgavetemaene egner seg både for teoretisk og kvantitativt arbeid.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab
Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

Marion Stamnes
Seniorrådgiver, juridisk stab
Telefon: 55 59 75 73
Epost: mast@kt.no