Morst Favoured Nation Clauses (MFN)

Såkalte MFN klausuler (ENG: “Most Favoured Nation Clauses”) har i senere år kommet i søkelyset til konkurransemyndighetene i EU og USA innen online hotell booking, bøker og forsikring. I enkelte tilfeller er denne typen klausuler ansett til å ha en gunstig effekt på konkurransen, mens i andre tilfeller kan denne typen klausuler være konkurranseskadelig. Mulig tema til en masteroppgave kan være å se på konkurranseskadelige effekter av MFN klausuler – når er denne typen klausuler positiv for konkurransen og når er de negativ for konkurransen? Oppgaven er egnet til en teoretisk/litteratur gjennomgang.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Marion Stamnes
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 73
Epost: mast@kt.no