Forslag fra Nortura og KLF kan svekke konkurransen

Forslaget om ny markedsbalanseringsordning fra Nortura og KLF svekke konkurransen i markedene for kjøtt og egg, og føre til høyere priser til forbruker, mindre produktutvikling og mindre effektive bedrifter.

– Nortura og medlemsbedriftene i KLF er i dag konkurrenter i flere markeder. Med dette forslaget åpnes det for et nært samarbeid om markedsbalansering mellom disse. Det kan svekke konkurransen i de markedene der disse møtes, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Markedsbalansering i kjøtt- og eggsektoren >> (pdf)

Etter Konkurransetilsynets vurdering vil forslaget også kunne legge til rette for informasjonsutveksling og samordning utover det som er nødvendig for å foreslå egnede markedsbalanseringstiltak.

– Svekket konkurranse vil kunne føre til høyere priser på kjøtt og egg ut til forbruker, mindre produktutvikling og mindre effektive bedrifter, sier Gabrielsen.

 

Utvidelse av primærunntaket
Primærnæringsunntaket i konkurranseloven åpner for at primærprodusenter eller deres organisasjoner i bestemte tilfeller kan være unntatt forbudsbestemmelsene om konkurranseskadelig samarbeid og misbruk av dominerende stilling. Etter Konkurransetilsynets oppfatning vil det foreslåtte samarbeidet ikke være unntatt forbudsreglene.

–Forslaget innebærer at det kan samarbeides mellom konkurrenter på råvareleddet for kjøtt og egg, og mellom konkurrenter på leddet for skåret vare i kjøttmarkedene, sier Gabrielsen.

– Samarbeidet omfatter dermed flere enn primærprodusentene og deres organisasjoner. Det er vår vurdering at forslaget går betydelig lenger enn det dagens primærnæringsunntak tillater, sier Gabrielsen.

Bakgrunn

Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har lagt frem et felles forslag til ny markedsbalanseringsordning for kjøtt- og eggsektoren. I dag er det Nortura, som er markedsregulator, som alene foreslår og iverksetter markedsbalanseringstiltak. Forslaget til ny ordning innebærer bl.a. at det opprettes et råd for markedsbalansering av kjøtt og egg, og at de to konkurrentene Nortura og KLF begge skal være representert i rådet.

Konkurransetilsynet er blitt bedt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om å vurdere effekten av forslaget om ny markedsbalanseringsordning på konkurransen i markedene.

Tilsynets vurdering er oversendt departementet (pdf)


Kronikk: Bøndene tjener på konkurranse

Bøndene og forbrukerne har felles interesse av at landbrukets unntak fra konkurranseloven blir så snevert som mulig.

Les kronikken >>

Portrettbilde av avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.
Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77