Forslag til endring av maksimalpriser for drosje

Konkurransetilsynet foreslår å endre maksimalprisene for løyvepliktig drosjetransport. Tilsynet foreslår å øke takstene med i gjennomsnitt 2,4 prosent. Bakgrunnen er økte kostnader for den norske drosjenæringen.

Konkurransetilsynet har i dag sendt på høring forslag til justering av de maksimalt tillatte takstnivåene i maksimalprisforskriften. Tilsynet håndhever forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn («maksimalprisforskriften»). Dette innebærer blant annet å gjøre endringer i de maksimale takstene som er tillatt for beregning av vederlag for drosjetransport i maksimalprisregulerte områder.

På bakgrunn av endringene som ble gjort i yrkestransportregelverket i 2020, har Konkurransetilsynet endret metoden for justering av maksimalprisene. Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Konkurransetilsynet produsert en kostnadsindeks som beregner utviklingen i kostnadene tilbydere av drosjetransport i Norge møter over tid. Justeringen av maksimalprisene vil ta utgangspunkt i denne kostnadsindeksen.

– En stor del av drosjetransporten i Norge foregår i prisregulerte områder. Aktørene som tilbyr drosjetjenester i disse områdene, har derfor plikt til å følge maksimalprisreguleringen. Det er viktig at justeringen av maksimalprisene skjer på et så objektivt grunnlag som mulig. Tilsynet mener derfor det bør brukes en justeringsmetode som i størst mulig grad tar hensyn til utviklingen i kostnader drosjeaktører opplever, sier økonom Fredrik Sortland i Konkurransetilsynet.

Høringsnotatet tydeliggjør hvordan Konkurransetilsynet beregner utviklingen i kostnader basert på kostnadsindeksen, og hvordan tilsynet justerer maksimalprisene på bakgrunn av dette. Rapporten og kostnadsindeksen fra Transportøkonomisk institutt er tilgjengelig som vedlegg til høringsnotatet.

– Konkurransetilsynet ønsker at justeringen av maksimalprisene skal være så gjennomsiktig som mulig. Tilsynet gjør derfor tilgjengelig alt bakgrunnsmateriale, slik at aktørene i næringen skal ha mulighet til å forstå hvordan tilsynet gjennomfører justeringen. Dette vil jevnlig bli oppdatert ved framtidige justeringer, sier Fredrik Sortland.

Konkurransetilsynet foreslår også at fremtidige justeringer skjer til et fast tidspunkt hvert år.

– Konkurransetilsynet mener det er viktig med forutsigbarhet i justeringen av maksimalprisene. Derfor foreslår tilsynet at maksimalprisene i fremtiden justeres til samme tidspunkt hvert år. Det innebærer at det allerede 1. desember i år vil bli gjennomført en ny justering, sier Fredrik Sortland.

I høringen ber Konkurransetilsynet om tilbakemeldinger på forslaget til justeringen av maksimalprisene. Det kan også gis tilbakemelding på selve kostnadsindeksen, og utformingen og bruken av denne i justeringen av maksimalprisene.

Høringsfristen er 5. april 2024.

Alle er velkomne til å svare på høringen.

Du finner høringsnotatet og bakgrunnsinformasjonen på siden om prisregulering og maksimalpriser.

Vi gjør oppmerksom på at da denne saken ble publisert 20.02.2024 stod det takstnivå for 2023 på rullestoltillegg og tillegg for sykekjøring (§§11 og 12) i høringsnotatet. Det er rettet i høringsnotatet per 01.03.2024

40020
Bilde av Fredrik Sortland i kontorlandskap
Fredrik Bjørnestad Sortland, økonom i Konkurransetilsynet.

Du finner høringsnotatet og bakgrunnsinformasjonen på siden om prisregulering og maksimalpriser.