Fraråder streng regulering av elbil-lademarkedet

Konkurransetilsynet mener det bør kunne stilles krav om at elbil-ladeselskapene opplyser om priser på ladestasjonene. Samtidig er det best for elbil-kundene at aktørene selv avgjør hvordan de vil ta betalt, fordi det vil sikre innovasjon og konkurranse i markedet, skriver tilsynet i et høringssvar.

Flere har tatt til orde for en strengere regulering av markedet for elbillading. Bakgrunnen er at det i dag er vanskelig for kundene å orientere seg om betaling og å sammenligne priser mellom ulike tilbydere. Det er i dag ingen særskilte regler for lading av elektriske kjøretøy i prisopplysningsforskriften. Barne- og familiedepartementet ber i en høring om innspill til eventuell regulering av markedet for elbillading.

I et høringssvar fraråder Konkurransetilsynet å regulere hvordan aktørene priser på ladestasjonene. Men tilsynet mener det bør kunne stilles krav om at selskapene må opplyse om priser, for eksempel på en prismast eller på ladestolpen.

-Bedre informasjon om priser kan gjøre det lettere for elbilistene å velge operatøren med lavest priser. Dette er bra for oss forbrukere. Men det er viktig at det gjøres på en slik måte at det ikke blir lettere for operatørene å stilltiende koordinere priser. For eksempel kan en prisportal med detaljert oversikt over prisene til alle aktørene i verste fall ha uheldige konsekvenser på konkurransen, sier nestleder i avdelingen for bygg, industri og energi Marita Mæland Skjæveland.

Det bør likevel være opp til den enkelte aktør å vurdere hvordan de vil opplyse om priser på ladestasjonene. Dette for å hindre at regulering hemmer innovasjon, ved at operatøren fratas muligheten til å utvikle nye og bedre løsninger for forbrukerne.

Generelt mener Konkurransetilsynet at en omfattende regulering av markedet for elbillading kan føre til lite utvikling, dårligere konkurranse og høyere priser for forbrukerne. Blant annet mener tilsynet at man ikke bør regulere måten operatørene priser på, for eksempel ved å kreve at alle priser per kilowattime (kWh). Det bør også være opp til aktørene selv om de vil tilby muligheten til kortbetaling.

– Vi kunder har ulike ønsker og preferanser. Dersom det innføres krav om at alle skal betale per kilowatttime (kWh) vil kundene som ønsker en annen løsning få et dårligere tilbud enn i dag. En regulering kan også hindre operatørene i å utvikle nye løsninger for kundene, noe som vil gi dårligere konkurranse, sier Skjæveland.

Mulighet for ulike prismodeller kan også være et viktig virkemiddel for blant annet å redusere kø ved ladestasjonene. En regulering kan ta bort muligheten til å innføre såkalt dynamisk prising, for eksempel at prisene er høyere når etterspørselen er høy, noe som kan bidra til mer effektiv bruk av strømnettet.

Konkurransetilsynet mener for øvrig at eventuelle krav til særskilt prisopplysning for lading av elbiler ikke bør avgrenses til hurtiglading. Det er viktig med god konkurranse også innenfor normallading da dette er viktig for elbilister som ikke har egen ladeboks hjemme.

Du kan lese konkurransetilsynet sitt høringssvar her >>

37352
Illustrasjonsfoto av en person som holder en smarttelefon og lader en elbil

Pressetelefon: 47 66 77 77