Fusjonen mellom Vipps, BankID og BankAxept tillates på vilkår

Konkurransetilsynet tillater at Vipps fusjonerer med BankID og BankAxept mot at det fusjonerte selskapet forplikter seg til å gi konkurrerende betalingsløsninger tilgang til BankID og BankAxept.

– Markedet for betalingsløsninger er i sterk utvikling. Tilgang til BankID og BankAxept er sentralt for at konkurrerende betalingsløsninger skal ha mulighet til å konkurrere effektivt mot det fusjonerte selskapet. Tilbudet om avhjelpende tiltak, som forpliktelse til å gi tilgang er, legger til rette for dette. Derfor kan vi nå si ja til fusjonen, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Konkurransetilsynet skal vurdere konkurransebegrensende virkninger av fusjoner og oppkjøp. Tilsynet varslet 20. februar 2018 at fusjonen mellom Vipps, BankID og BankAxept måtte vurderes videre fordi den kunne begrense konkurrerende betalingsløsningers muligheter til å konkurrere effektivt i markedet. Etter tilsynets varsel valgte partene å komme med et tilbud om avhjelpende tiltak for å imøtekomme tilsynets konkurransebekymringer.

– Konkurransetilsynet har i dialogen med de fusjonerende selskapene vært tydelig på at tilgang til BankID og BankAxept er sentralt for å legge til rette for effektiv konkurranse om å tilby norske forbrukere gode og rimelige betalingsløsninger, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

 

Tilgang til BankID og BankAxept

Tiltakene som de fusjonerende selskapene har foreslått innebærer en forpliktelse til å gi konkurrerende betalingsløsninger tilgang til BankID og BankAxept. Vilkårene for godkjenning av fusjonen omfatter følgende:

• Det fusjonerte selskapet forplikter seg til å tilby BankID til konkurrerende betalingsløsninger på ikke-diskriminerende vilkår.

• Det fusjonerte selskapet forplikter seg til å tilby nødvendige tjenester for utstedelse av virtuelle BankAxept-kort til konkurrerende betalingsløsninger på ikke-diskriminerende vilkår.

• Det fusjonerte selskapet er forpliktet til å tilby BankAxept også som separat tjeneste.

• Vedtaket gjelder i 3 år med adgang for Konkurransetilsynet til å fornye vedtaksperioden.

Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Kontaktinformasjon:
Gjermund Nese, avdelingsdirektør

Pressetelefon:

47 66 77 77

Dokumenter:

Offentlig versjon av V2018-18 >>