Gebyr for brudd på gjennomføringsforbudet

Konkurransetilsynet ilegger Instalco Sverige AB et gebyr på 300 000 kroner for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven.

Fusjoner og oppkjøp kan ikke gjennomføres før Konkurransetilsynet har klarert sammenslåingen. Bruddet på gjennomføringsforbudet skjedde i forbindelse med at Instalco Sverige AB overtok samtlige aksjer i Vito Tekniske Entreprenører AS, Vito Vestfold AS og Vito Oslo AS i september 2016.

– Tilsynet ser alvorlig på brudd på gjennomføringsforbudet. Den potensielle skaden ved brudd på gjennomføringsforbudet er stor, ettersom en slik overtredelse vil være egnet til å hindre en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger, sier prosjektleder Rebekka Søvik.

Portrettbilde av Rebekka Søvik i Konkurransetilsynet.
Prosjektleder Rebekka Søvik

Kontaktinformasjon
Rebekka Søvik
Prosjektleder

Telefon: 55 59 76 39
E-post: reso@kt.no

 

Dokumenter

Vedtak V2017-20 – offentlig versjon >>