Havvind: Bedre konkurranse kan gi billigere utbygging

Bedre konkurranse om tildeling av arealer kan bidra til billigere utbygging av havvind, skriver Konkurransetilsynet i høringssvar.

Olje- og energidepartementet har sendt på høring forslag til blant annet prekvalifiseringskriterier og støtteordninger for utbyggingen av havvind i områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Dette er de første tildelingene av havvindarealer på norsk sokkel.

Det er viktig at rammevilkårene for utlysningene innrettes på en måte som sikrer god konkurranse ved tildeling av havvindområder, og Konkurransetilsynet har derfor i høringssvarene enkelte innspill til hvordan det kan legges til rette for bedre konkurranse.

– Det er viktig å legge til rette for god konkurranse når det nå skal åpnes for utbygging av havvind i Norge. Bedre konkurranse kan bidra til at utbygging av havvind blir billigere og fremmer bærekraftige løsninger på sikt, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen.

Olje- og energidepartementet vurderer blant annet om tre aktører skal tildeles areal basert på kvalitative kriterier i Utsira Nord. Konkurransetilsynet mener imidlertid at den alternative modellen, der seks aktører får muligheten til å modne prosjektene sine videre før endelig tildeling av areal, vil gi bedre konkurranse.

– Å åpne for flere aktører i de innledende rundene vil øke sannsynligheten for at de beste prosjektene velges. Samtidig kan det å gi flere aktører mulighet til å utvikle teknologien sin føre til bedre konkurranse ved fremtidige utlysninger, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen.

Olje- og energidepartementet vurderer også å sette et tak på det totale støttenivået som kan utbetales fra stat til produsent ved tildeling av områder i Sørlige Nordsjø II. Tilsynet peker på at det er en risiko forbundet med å sette det totale støttenivået for lavt, idet dette vil kunne begrense antall konkurrenter. Et høyere tak vil kunne gi flere aktører mulighet til å delta i konkurransen og samtidig gjøre det mindre sannsynlig at aktørene av strategiske årsaker gir tilbud som ligger tett opp til det fastsatte taket.

Konkurransetilsynet mener det også er uheldig dersom det settes et tak for eventuelle betalinger fra produsent til stat. Tilbud som innebærer høye betalinger fra produsent til stat, reflekterer høy forventet lønnsomhet. Et tak for eventuelle betalinger fra produsent til stat vil kunne medføre at to eller flere aktører gir samme bud, og det er da usikkert om den mest effektive aktøren tildeles arealet.

– Det bør unngås at støtteordningen utformes på en måte som kan være til hinder for at den mest effektive aktøren får tildelt oppdraget. I utlysninger som gjelder bunnfaste installasjoner med en moden og utprøvd teknologi, bør målet være lavest mulig støttenivå og høyest mulig betaling fra produsentene, sier seniorrådgiver Arnhild Margrethe Frøystad.

Les høringssvarene til Konkurransetilsynet til høyre i saken.

40298
Portrettbilde av Hanne Dahl Amundsen
Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.
26288
Portrettbilde av Arnhild Margrethe Frøystad i Konkurransetilsynet.
Arnhild Margrethe Frøystad, økonom i Konkurransetilsynet.