Høring – Justering av makspriser i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport

Konkurransetilsynet har sendt på høring forslag til endring av maksimalprisene i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn.

Tilsynet foreslår at maksimaltakstene justeres med i gjennomsnitt 2,5 prosent.

Høringsfristen er mandag 17. januar 2022.

Høringsbrev fra Konkurransetilsynet >>

Anmodning om justering av takstene i maksimalprisforskriften fra Norges Taxiforbund >>